Årsrapport 2020

Tabell 11.3 Medarbeiderundersøkelse

SpørsmålGjennomsnitt
Arbeidsmiljøet preges av trygghet og ærlighet. 3,77
Jeg trives og er stolt av jobben min. 4,37
Jeg har god kjennskap til mine ansvarsområder og arbeidsoppgaver. 4,43
Jeg får god oppfølging fra min leder. 3,79
Jeg opplever at min avdeling er serviceinnstilt overfor våre kunder. 4,23
Jeg opplever å få brukt mine evner i utførelsen av mitt arbeidet. 4,21
Jeg får den opplæring jeg trenger for å gjøre min jobb effektivt. 3,90
Jeg tar HMS og kvalitet på alvor, og følger de lover og regler som gjelder for mitt fag. 4,62
Jeg opplever at Ledergruppa i SBD er aktiv og synlig. 3,36
Bedriften har et godt omdømme, folk utenfor synes det er en bra bedrfit som jeg jobber i. 3,85
Last ned tabelldata (Excel)