Årsrapport 2020

Tabell 11.11 Søkere på venteliste til kommunale boliger

 2020201920182017
Ordinært vanskeligstilte 103 101 71 31
Rehabiliteringsboliger 47 38 35 26
Omsorgsboliger uten innskudd 15 15 15 12
Omsorgsboliger med innskudd 26 23 30 29
Diverse bofellesskap 154 152 140 135
Totalt 345 329 291 233
Last ned tabelldata (Excel)