Årsrapport 2020

Note 5

AksjarEigardel i selskapetVesentleg nedskrivingMotteke utbytteBokført verdi 31.12.20Bokført verdi 01.01.20
Lyse AS45,74 % 274 410461 454461 454
Rogaland Teater AS25,93 %  2828
Universitetsfond Rogaland AS36,32 %  13 80013 800
ODEON kino Stavanger/Sandnes33,15 %  5 1195 119
Glad Mat AS4,08 %  55
Lysefjorden Utvikling AS 1)11,32 %  330298
Stavanger Sentrum AS40,00 %  704704
Blue Planet AS1,17 %  150150
Allservice AS50,38 %  1 4901 490
Forus Næringspark AS49,01 %  7 4007 400
Filmkraft Rogaland AS35,00 %  560560
Museum Stavanger AS47,00 %  6565
Attende AS55,00 %  785785
Stavanger Forum AS 2)87,42 %  43 89739 997
Bysykkelen AS25,00 %  2 0002 000
Valide Invest I AS 9,98 %  1 5001 500
Valide invest II AS 3)9,68 %  1 5000
Hagltårnet Næring AS100,00 %  62 60662 606
Risavika Bioproduction AS39,22 %  2 0002 000
Forus Folkehelsesenter AS 5)0,00 %  015 938
Forus Flerbrukshaller AS 5)0,00 %  054 861
Forus Sportssenter AS 5)77,00 %  70 7990
Bygdebladet Randaberg og Rennesøy AS15,00 %  5353
Reisemål Ryfylke AS5,59 %  3838
Ryfylke Næringshage AS10,13 %  200200
Sum  274 410676 482671 050
DelarStavanger kommune eigardelVesentleg nedskrivingMotteke utbytte/ overføringBokført verdi 31.12.20Bokført verdi 01.01.20
Stavangerregionen Havn IKS81,88 %  00
IVAR IKS 41,24 %  00
Rogaland brann og redning IKS43,95 %  2 6602 660
Rogaland Revisjon IKS33,29 %  1 3471 347
Renovasjonen IKS50,00 % 1 0007 9977 997
Stavanger Konserthus IKS89,00 %  8989
Sørmarka flerbrukshall IKS53,65 %  384384
Multihallen og Storhallen IKS53,65 %  374374
Opera Rogaland IKS50,00 %  400400
Rogaland Kontrollutvalgsekr. IS35,00 %  210210
Biblioteksentralen AL   22
Samvirkelaget Flørli Vann og Kloakk SA   650650
Egenkapitalinnskudd KLP   271 296250 419
Andeler Dragaberget Barnehage SA   2020
Norsk skjemaforlag   00
Bate Boligbyggelag   00
A/L Haukelivei 10   00
Jæren Folkehøyskole   00
Bruksrettighet Båtplass Åmøy havn   00
Ryfylke Miljøverk IKS 4)   0220
Finnøy Flerbrukshall SA   100100
Tomatfestivalen SA   4040
Sum  1 000285 569264 912
Sum aksjar og delar  275 410962 052935 964
Last ned tabelldata (Excel)