Årsrapport 2020

Note 4

Varige driftsmiddelIT-utstyr, kontor-maskinerAnleggs-maskiner osb.BrannbilarTekniske anleggBustader, skular, vegAdm.bygg, sjukeheim osb.Tomteområde og kunst Sum
Bokført verdi 01.01.20 77 196 680 541 5 834 406 355 9 369 211 2 850 406 2 229 883 15 619 426
Tilgang i rekneskapsåret 21 402 118 786 0 65 270 584 240 163 148 2 479 955 325
Avgang i rekneskapsåret0- 112 00- 15 783 00- 15 895
Delsal i året0000- 11 463 0- 688 - 12 151
Avskrivingar i rekneskapsåret- 24 822 - 82 827 - 465 - 27 451 - 325 833 - 68 806 0- 530 203
Nedskrivingar - 539 - 765 0- 22 - 11 537 - 5 352 - 392 939 - 411 154
Korr. av anlegg etter kommunesamanslåing - 8 - 1 0- 3 - 2 00- 15
Bokført verdi 31.12.2020 73 229 715 622 5 369 444 149 9 588 833 2 939 396 1 838 735 15 605 333
         
Økonomisk levetid5 år10 år20 år20 år40 år50 år0  
AvskrivingsplanLineærLineærLineærLineærLineærLineærIngen avskr. 
 2)2)2)1)1)1)1) 
Last ned tabelldata (Excel)