Årsrapport 2020

Note 26

ProsjektnummerProsjektnamnKostnadsramme  Rekneskap 2020  Justert budsjett 2020  Kostnad tidlegare år
3744009Hinna idrettsanlegg, inkludert rekkjefølgjekrav64 00019 09522 00035 842
3833002Velferdsteknologi80 0002 3673 5005 878
3844003Olav Kyrres gate 19 og Stavanger svømmehall, rehabilitering278 2005 0982 800276 481
3844007Madlamark skule, nybygg284 00095 02596 3008 877
3844008Vaulen skule, nybygg og utviding378 0001 4711 0001 855
3844013Tastaveden skule, rehabilitering231 0007 73710 0002 262
3844016Gautesete skule, rehabilitering180 40012 98921 400158 994
3844021Solborgprosjektet60 00016 40715 0002 585
3844035Nylund skule, utbygging av loft og rehab.35 0009 87215 50022 804
3844045Schancheholen brannstasjon143 00037 36250 0006 210
3844046Lervig brannstasjon174 0003 2515 0002 435
3844047Hundvåg kyrkje, rehabilitering 42 0005 0195 0001 048
3844050Tastavarden barnehage, avd. Smiene 42 00027 69927 50013 915
3844051Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes   55 50019 69421 75030 551
3844073Grovgarderober på 6 barnehagar30 00014 28810 00020 423
3844078Hinnabo 8 Plassar34 20022 82425 8548 356
3844082Nye Tou, 3. byggjetrinn61 00040 90049 3005 192
3844091Rådhuset, rehabilitering291 0001 1081 5001 224
3844093Lervig barnehage88 0003 3851 0000
3844094Strømvik barnehage52 0001 3842 90064
3844098Lervig, parkering og næring165 0006 6641 0000
3844099Lervig, kontor132 0005 2311 0000
3844100Lervig, bydelsfunksjonar50 0002 1541 0000
3844105Trådlaust nettverk sjukeheim og bufelleskap, plan for omsorgsbygg 203015 0008 2387 3000
3844110Finnøy helse- og omsorgssenter, utbygging116 0003 0865 0000
3844114Ramsvigtunet utviding165 00010 5457 0000
3844121Lervig skule270 0006 17614 9990
3866032Kongsgata  prosjektring og rehabilitering - Vedlikehaldsmiddel 201764 0001045003 846
3866040Led-lys, utskifting av gatelysarmatur41 00012 74510 2505 190
3866910022Kannik skule, uteområde14 0001 6563 2050
3880008Innbyggjartorg Judaberg24 80013 53422 1462 653
3880009Innbyggjartorg Vikevåg16 6002 15816 222378
391366020Gang-/sykkelsti Austre Åmøy35 0001 2542 5001 905
391444821Domkyrkja 2025 319 60036 29430 00074 760
R5017Bufellesskap Eltarvåg, 4 plassar25 60019 11419 4000
Sum 4 056 900475 930528 826693 727
Sum øvrige prosjekter   532 098553 007 
Sum investeringar i varige driftsmiddel  1 008 0281 081 833 
Last ned tabelldata (Excel)