Årsrapport 2020

Note 21

Kjøp av varer og tenester2020
Kjøp av varer og tenester som inngår og erstattar tenesteproduksjon 3 479 650
Av dette:  
Private barnehagar498 785
Private alders- og sjukeheim327 521
Kjøp frå kommunale føretak (KF)408 341
Kjøp frå andre2 245 004
Last ned tabelldata (Excel)