Årsrapport 2020

Note 11

Premiefond 2020
Ståande inne på premiefond 01.01. 7 978
Tilført premiefondet gjennom året 61 527
Bruk av premiefondet gjennom året 68 766
Ståande inne på premiefond 31.12. 739
Last ned tabelldata (Excel)