Årsrapport 2020

K Note 8

Lånesaldo 31.12.20202020
Lån til eigne investeringar7 747 048
Lån til vidareutlån2 270 640
Sum bokført langsiktig gjeld10 017 688
     Av dette finansielle leigeavtalar0
Lån som forfell i 2021600 000
     Av dette lån som må refinansierast600 000
Fordeling av langsiktig gjeld etter rentevilkårLangsiktig gjeld 31.12.20
Langsiktig gjeld med fast rente :3 083 822
Langsiktig gjeld med flytande rente :6 933 866
Last ned tabelldata (Excel)