Årsrapport 2020

K Note 4

Varige driftsmiddelIKT-utstyr, programvare, kontormaskiner o.l. Inventar, utstyr, verktøy, maskiner, køyretøy o.l.BrannbilarTekniske anleggBustader, skular, barnehagar, idrettshallar, leidningsnett og vegarAdm.bygg, sjukeheim, kulturbygg, osb.Tomte-område og kunst Sum
Bokført verdi 01.01.2082 127 741 063 5 834 406 355 10 345 263 3 185 482 2 668 909 17 435 033
Tilgang i rekneskapsåret22 088 132 848 0 65 270 649 214 164 411 40 722 1 074 552
Avgang i rekneskapsåret0 -112 0 0 -15 783 0 0 -15 895
Delsal i året0 0 0 0 -11 463 0 -688 -12 151
Avskrivingar i rekneskapsåret-26 693 -95 507 -465 -27 451 -359 978 -75 912 0 -586 005
Nedskrivingar -539 -803 0 -22 -11 537 -5 352 -395 492 -413 746
Korr. av anlegg etter kommunesamanslåing -8-10-3-200-14
Bokført verdi 31.12.202076 975 777 488 5 369 444 149 10 595 715 3 268 629 2 313 450 17 481 774
Økonomisk levetid 5 år  10 år  20 år  20 år  40 år  50 år 0  
AvskrivingsplanLineærLineærLineærLineærLineærLineærIngen avskr. 
Last ned tabelldata (Excel)