Årsrapport 2020

K Note 2

Balanserekneskapen 12/31/2020
2.1   Omløpsmiddel4 162 797
2.3   Kortsiktig gjeld1 869 520
Arbeidskapital2 293 277
Last ned tabelldata (Excel)