Årsrapport 2020

14.7 Bevilgningsoversikt investering del 2

ProsjektnrProsjektnavnRegnskap 2020Justert budsjett 2020Opprinnelig budsjett 2020
Oppvekst og utdanning    
3722003Utstyr oppvekst 1 459 1 376 0
3722006Inventar Finnøy sentralskole 559 559 0
3730401Inventar og utstyr barenvernstjenesten 679 1 944 0
3844065Skoler investering i IKS/smartteknolologi 2 486 6 000 0
Helse og velferd    
3713000Opprettelse av to sykepleieklinikker 284 400 400
3733003Biler 1 515 1 500 1 500
3733005EKG-system Stavanger legevakt 544 500 0
3733006Nødnettoperatørplasser 2 stajoner, Stavanger legevakt0 424 0
3733007Inventar og utstyr, nye lokaler for dagtilbud0 1 500 0
3733009Flytting 2019 hjemmebaserte tjenester 554 554 0
3733010Lervig sykehjem utstyr00 2 000
3735001Flytting Tinngata 198 00
3744020Inventar til 4 rehabiliterte sykehjem 160 00
3833002Velferdsteknologi 2 367 3 500 20 000
3833004Omsorgsbygg 2030 mulighetsstudier og prosjektering0 2 000 4 000
By- og samfunnsplanlegging    
3717000Planleggingsbidrag dobbeltspor Jærbanen00 2 000
3833003Områdeløft Hillevåg 00 2 000
Bymiljø og utbygging    
1000Kjøp/salg eiendommer0 3 332 5 300
128Urban Sjøfront 24 00
4021Barnehager inventar og utstyr 158 1 000 1 000
4028Uforutsett rehab. bygg tekniske tjenester 330 500 0
4504Ballbinge Vestre Åmøy0 50 50
4700Rehab. adm.senter 721 1 982 1 000
4703Inventar/utstyr/uteanlegg 2 317 2 500 2 500
4705Uforutsett rehab. barnehager 4 153 7 000 2 000
4706Uforutsett rehab. skoler 665 2 500 2 500
4711Rehab. institusjoner/bofellesskap, mv. 12 906 11 200 600
4712Rehab. idrettshaller 299 500 6 500
R5017Bofellesskap Eltarvåg, 4 plasser 19 114 19 400 1 000
R6509Mosterøy skole rehabilitering 101 145 0
R6517Rehabilitering yttertak kulturhuset/meieriet 1 184 3 500 0
R6519Riving Bru gamle skole0 50 0
R6565Oppgradering omsorgsboliger 87 400 0
R6577Rehabilitering Rennesøy skole 75 100 0
R6580Kunstgressbanen Mosterøy 10 200 0
R6589Rehablitering Fjøløy fort 13 2 140 0
R7047GS-vei Sokn 1 039 00
R7048Fortau Vikevåg ved sykehjemmet 10 550 0
R7588ENØK-tiltak kommunale bygg Rennesøy 1 541 3 000 0
9991Generell fin. salg av eiendom/råmark 1 414 00
384409Lervigskvartalet 26 073 19 000 18 000
387417Nytt sykehus 45 090 00
387631Separering 75 00
3716005Kjøp av nye søppelspann 2 946 1 800 1 800
3716072Nedgravde containere 3 318 2 300 2 300
3726004Byomforming 14 337 16 000 16 000
3726026Vannledninger, utbyggingsområder 2 259 3 000 3 000
3726027Fornyelse, renovering 45 214 38 000 38 000
3736011Byomforming 43 201 35 000 20 000
3736030Fornyelse og renovering 43 804 42 000 50 000
3744001Stavanger forum ny gasskjele 2018 48 00
3744009Hinna idrettsanlegg inkl. rekkefølgekrav 19 095 22 000 17 000
3744014Skole beredskap 28 00
3744017Madlavoll skole, rehabilitering el-tavle 622 750 0
3744024Hundvåghallen, ny energiløsning og solceller på tak 463 2 000 2 000
3744025Sykehjem, teleslynge-/IT-anlegg00 2 000
3744026Blidensol sykehjem, utskifting av oljekjel til biogasskjel 435 1 000 2 800
3744027Bergåstjern sykehjem, utskifting av ventilasjonsanlegg0 1 500 1 500
3744028Software, oppgradering 1 300 2 200 2 200
3744029Kortleser på medisinskap 546 1 000 1 000
3744030Auglend skole, nytt ventilasjonsanlegg0 1 000 3 000
3744031Hundvåg skole, oppgradering av el-anlegg 4 466 3 000 3 000
3744032Tou aterlierhuset, vinduer 22 1 200 1 200
3744033Blidensol sykehjem, rehabilitering av bad0 2 000 2 000
3744034Stokka sykehjem, pilot solenergianlegg 16 3 000 3 000
3744035Stokka sykehjem, oppgradering av sd-servere0 2 500 2 500
3744036Rosendal bofellesskap, oppgradering ny stue 3 207 2 000 2 000
3744037Oppgradering av omsorgsboliger for eldre0 500 500
3744038Fløyen bokollektiv, utbygging av lagringsplass00 1 500
3744039Håndball EM, leie av tribuner00 2 000
3744040Mulighetsstudie tomt/areal til barnehage0 1 000 1 000
3744041Olav Kyrres gate 19 - ombygging og endring 2 693 1 0
3765003Løkker, baner, skate 1 628 1 625 6 225
3765014Rehabilitering idrettsanlegg 1 738 2 000 0
3765021Rehabilitering parkanlegg 1 133 250 700
3765023Prosjekt friområde 14 007 17 950 10 000
3765032Kunst i offentlige rom (lekeplasser)0 1 500 3 000
3766010Sykkel00 2 250
3766013Nye veianlegg00 2 100
3766014Trafikksikkerhet 4 766 1 575 15 925
3766015Gatelys 10 305 8 000 12 200
3766017Miljø og gatetun00 11 000
3766019Asfaltering 5 162 5 000 5 000
3766052Rehabilitering00 1 500
3766062Sentrum0 150 6 000
3766063Strandsti Gausel 368 368 0
3766910Utearealer skoler00 11 000
3766911Lunde skole, oppgradering av skolegård 157 00
3788006Austunsletta - BATE 850 850 0
3806001El-biler utbygging00 2 000
3826003Lekkasjereduksjon 953 1 000 1 000
3826004Kjøretøy og utstyr, vannverket 169 240 240
3826006Tiltak i Finnøy - vann 20 00
3826007Tiltak i Rennesøy - vann 343 00
3833004Omsorgsbygg 2030 mulighetsstudier og prosjektering00 2 000
3836003Fremmedvannsreduksjon og separering 21 364 20 000 10 000
3836005Kjøretøy og utstyr, avløpsverket0 860 860
3844002Varmesentral Olav Kyrres gate 19 79 00
3844003Olav Kyrres gate 19 og Stavanger svømmehall, rehabiltering 5 098 2 800 0
3844007Madlamark skole, nybygg 95 025 96 300 100 000
3844008Vaulen skole, nybygg og utvidelse 1 471 1 000 18 000
3844013Tastaveden skole, rehabilitering 7 737 10 000 20 000
3844016Gautesete skole, rehabilitering 12 989 21 400 0
3844021Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming 16 407 15 000 39 000
3844025Stavanger idrettshall, garderober / fasade 585 00
3844035Nylund skole, utbygging 9 872 15 500 15 500
3844045Schancheholen brannstasjon 37 362 50 000 64 500
3844046Lervig brannstasjon 3 251 5 000 10 000
3844047Hundvåg kirke, rehabilitering 5 019 5 000 27 000
3844049Tasta barnehage- 78 00
3844050Tastavarden barnehage 27 699 27 500 20 000
3844051Ytre Tasta barnehage, utvidelse 19 694 21 750 10 800
3844059Sunde og Kvernevik bydelshus 223 1 100 3 500
3844060Nye Tou, 2. byggetrinn- 10 839 00
3844063Madlamark skole, idrettshall 404 00
3844065Skoler investering i IKS/smartteknologi00 2 000
3844067Energitiltak - ENØK pakke 3 1 604 1 700 0
3844068Energitiltak klimasatsinger 23 00
3844069Energikonvertering - Skeie skole00 3 500
3844072Barnehager med inntil 10 avdelinger på Hundvåg 5 364 5 000 25 000
3844073Grovgarderober på 6 barnehager 14 288 10 000 10 000
3844074Stavanger legevakt, mulighetsstudie 320 500 1 000
3844075Nye signalanlegg ved sykehjemmene00 5 000
3844078Nytt bofellesskap på Hinna 22 824 25 854 18 200
3844082Nye Tou 3. byggetrinn 40 900 49 300 34 500
3844083Sykkelparkering i underetasjen til OK23 9 377 8 000 6 000
3844084Tomt til barnehageformål på Våland- 758 0 10 000
3844085Tomt til fremtidig barnehageformål på Hundvåg0 4 000 4 000
3844086Legevakten, midlertidige kontorlokaler 1 450 00
3844089Eiendomsutvikling på Domkirken sykehjem00 2 000
3844090Faste tribuneplasser i storhallen 142 00
3844091Rådhuset, rehabilitering 1 108 1 500 10 000
3844094Godalen barnehage 1 384 2 900 10 000
3844095Finnøy teknisk lager 8 1 000 1 000
3844096Brannstasjon nybygg 42 100 13 900
3844097Fjøløy, kommunal egenandel befalmesse0 375 375
3844101Kvernevik og Sunde bydelshus, rekkefølgekrav 321 2 750 2 750
3844102Vikevåg sykehjem, oppgradering av omsorgsboliger 331 1 875 1 875
3844103Kommunale boliger, brannsikring0 188 188
3844104Kongsgata 47-49, innvendig rehabilitering 8 1 000 4 000
3844105Trådløst nettverk sykehjem og bofellesskap00 5 000
3844106Kvalaberg skole, ny energiløsning fjernvarme0 1 000 1 000
3844107Skolebygg, oppgradering av SD-servere 2 156 3 000 3 000
3844108Kvernevik skole, renovering 1 202 5 000 40 000
3844109Hjertesoner og trafikksikkerhet i grunnskolen 948 1 000 1 000
3844110Finnøy pleie- og omsorgsenter - utbygg 3 086 5 000 10 000
3844111Erichstrups gate ombygging og innredning0 500 500
3844113 L47 nye lokaler, mulighetsstudie0 1 000 1 000
3844114Ramsvigtunet utvidelse 10 545 7 000 20 000
3844115Blidensol sykehjem, mulighetsstudie og kapasitesutvidelse 343 2 000 2 000
3844116Vaulen idrettshall 5 1 000 1 000
3844118Olav Kyrres gate 23, beredskapssentral 179 1 0
3844120Rehabilitering, tiltakspakke 2020 933 25 500 0
3844122Mosvannsparken mulighetsstudie/dagsenter 81 2 000 0
3844123Akropolis muilghetsstudie 104 1 000 0
3862005Tiltak i Finnøy0 4 000 4 000
3862006Tiltak i Rennesøy 11 863 10 900 10 900
3865003Løkker, baner, skate, byggeprosjekt 2 376 2 550 0
3865014Rehabilitering idrettsanlegg, byggeprosjekt 2 140 3 100 350
3865026Treningspark på Emmaus 5 017 100 0
3866001Utskifting av gatelysarmatur som inneholder kvikksølv 9 652 10 000 10 000
3866003Konserthuset 30 00
3866006Tivolifjellet 415 00
3866007Kunstgressbaner, rehabilitering 10 930 13 500 15 000
3866008Økt opparbeidelse av friområder 400 1 350 3 000
3866013Nye veianlegg, byggeprosjekter 2 495 3 100 0
3866014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt 5 110 11 438 2 500
3866015Gatelys byggeprosjekt 4 269 1 950 0
3866017Miljø og gatetun, byggeprosjekt 13 492 13 050 0
3866018Rehab sykkelruter 8 724 3 000 3 000
3866032Kongsgata prosjektering og rehabilitering 104 500 7 500
3866037Barnehage uteområder 4 019 3 000 5 925
3866038Forprosjekt uteområde rådhuset0 100 0
3866039Tou Scene uteområde 568 1 000 4 500
3866040Led-lys utskiftning av gatelysarmatur 12 745 10 250 10 250
3866043Sandlekeplass Husabøryggen 1 00
3866052Rehabilitering vei, byggeprosjekt 2 284 1 252 0
3866062Sentrum, byggeprosjekt 2 564 4 350 500
3866065Overtakelse fylkesveier 2 434 00
3866066Bymiljøpakken 21 003 849 0
3866068Skjøtsel av friområde vedtatt i HØP 1900 2 000
3866069Vassøy kunstgress 1 226 00
3866071Park i Lervig00 4 000
3866072Nytorget 1 828 1 800 3 000
3866073Realisering av GS-vei Østhusvik/Hanasand00 10 000
3866074Fortau fra Bru kai til krysset Bruveien og Vakthusveien0 80 2 500
3866076Bruer/kaier rehabilitering 744 6 250 6 250
3866077Resultattavler 470 1 700 0
3866078Minnesmerke over krigsseilerne 14 260 0
3866079Tursti langs Gandsfjorden 282 00
3866080Aktivitetsanlegg0 2 000 0
3866910Utearealer skoler, byggeprosjekt 17 222 14 605 5 600
10204002Rehabilitering, tiltakspakke 20200 16 0
39137633Sanering avløp poa 2013 324 00
391265003Løkker, baner, skate og nærmiljø, byggeprosjekt 4 118 2 300 1 000
391266091Kulvert over motorveien 250 250 0
391365003Løkker, baner, skate og nærmiljø, byggeprosjekt 218 300 0
391365032Kunst i offentlig rom (lekeplasser), byggeprosjekt 332 1 000 1 000
391366013Nye veianlegg, byggeprosjekt 1 785 4 0
391366018Sykkelstrategi0 15 000 20 000
391366020Gang-/sykkelsti Austre Åmøy 1 254 2 500 5 000
391444821Domkirken 2025 36 294 30 000 62 000
391465026Levekårsløft Storhaug 118 600 0
391466014Diverse veier 3 682 32 0
391466015Diverse 251 00
391974173Nytt sykehus K7805 kommunale anlegg 13 00
Innbygger- og samfunnskontakt    
7081Kunstnerisk utsmykking 2 525 00
3844066Investering smartteknologi0 6 000 6 000
3844088Vikingsenteret forprosjekt0 1 000 0
Kommunedirektør, stab og støttefunksjoner    
3711007IT-systemer microsoft azure datalake 54 00
3711009Trådløst nettverk i barnehager + sfo 627 1 518 0
3711010Regnskap kundebehandlingsystem og remittering autopay0 450 450
3711011Regnskap robotisering fakturering0 300 300
3811002Avvik og varslingssystem0 800 800
3844105Trådløst nettverk sykehjem og bofellesskap 8 238 7 300 0
3880008Innbyggertorg 49 00
Felles inntekter og utgifter    
R1257IKT-oppgraderinger i Rennesøy0 625 625
9990Generell finansiering 1 273 917 0
378002Maskiner IUA 135 00
378008Tilstandsvurdering 6 bygg med vernestatus0 250 0
3844092Herbarium 6 937 11 230 7 850
3866072Nytorget00 1 920
3880008Innbyggertorg 13 485 22 146 9 500
3880009Innbyggertorg Vikevåg 2 158 16 222 10 500
3888009Hundvåg gravlund0 5 000 5 000
3888013Austre Omboveg 1 750 00
4800001Tastarustå bydelspark trinn 1 og kvartalslekeplass 366 193 0
4800002Hinna Park AS, infrastruktur 320 171 0
4800003Tou Næringspark, infrastuktur 510 268 0
4800004JM Norge AS 211 114 0
4800005Tastarustå bydelspark 2 335 176 0
4800006Justering egne bygg 723 724 0
4800008Hinna Park AS - ledningsnett 826 00
4800009Hinna Park AS - grøntanlegg 135 135 0
4800010Hinna Park AS, vei og va-anlegg- 66 45 0
4800011Hinna Park AS friområde / grøntanlegg 635 635 0
4800014Møldalhagen AS - vei og va-anlegg 290 159 0
4800015Tastarustå 2011 1 010 766 0
4800016Øvre Straen 2012 16 16 0
4800017Gosen næringsselskap 2014 vei 6 6 0
4800018Ipark Eiendom, 2017 vei- og va anlegg 29 19 0
4800019JM Norge 2017 vei 170 90 0
4800020Husabøryggen 2018, kvartalslekeplass 121 64 0
4800022Hinna Park 2018 friområde 2011 44 23 0
4800023Hinna Park 2018 promenade 2012 67 35 0
4800024Hinna Park 2018 park 2013 119 63 0
4800025Hinna Park 2018 vikingtrekanten 2014 31 16 0
4800026Hinna Park 2018 friområde 2015 38 20 0
4800028Jadarholm 2018 516 277 0
4800029Østre Hageby 2019 139 81 0
4800030Herbarium Stavanger AS - park og vei 19 065 19 065 0
4800031Solborg/Kristen friskole - va-anlegg 5 434 3 689 0
4800032Rennesøy - Mehus Eiendom AS - vei 104 65 0
4800033Rennesøy - Skorpefjellet AS - vei, park og va-anlegg 805 606 0
4800034Rennesøy - Midgard 1 AS - vei, park og va-anlegg 7 696 5 170 0
4800035Finansparken Bjergsted - park 8 535 8 530 0
Sum investeringer i varige driftsmidler  1 008 028 1 081 833 1 177 458
Last ned tabelldata (Excel)